logo
logo bip
ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – UNIEWAŻNIENIE

Zamówienie publiczne dotyczące wykonania studium wykonalności dla projektu pn: „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym" zostaje unieważnione.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące zapisów znajdujących się w dokumentacji konkursowej nr RPWP.03.02.01-IŻ-00-30-001/15, które pojawiły się po ogłoszeniu zamówienia publicznego dotyczącego wykonania studium wykonalności zaistniała sytuacja której nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru ofert.

W związku z powyższym konieczna jest ponowna ewaluacja projektu pod kątem jego kwalifikowalności do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.03.02.01-IŻ-00-30-001/15.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-01-20 09:32:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-01-20 09:32:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-01-20 09:32:22)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"