logo
logo bip
Dot. przebudowy linii elektroenergetycznej SN-15kV GPZ Tarnowo Podórne-Pokrzywnica i GPZ Tarnowo Podgórne-Sady, na działkach nr 149/1, 150, 146/2, 143/7, 143/4, 140 w miejscowości Góra.

Tarnowo Podgórne, dnia 12 stycznia 2015 roku

WZP.6733.3.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647. tekst jednolity) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 7 stycznia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem pani Elżbiety Szymanowicz działającej z upoważnienia firmy ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15kV GPZ Tarnowo Podgórne - Sady, na działkach nr 149/1, 150, 146/2, 143/7, 143/4, 140 w miejscowości Góra.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2015-01-12 14:01:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2015-01-12 14:01:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:58:11)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"