logo
logo bip
Wyniki postępowania w sprawie opracowania SW

Informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym w sprawie opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn: „Przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Długiej” w wyznaczonym terminie złożonych zostało 15 ofert.

Zgodnie ze sposobem oceny podanym w zapytaniu ofertowym, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Creatimum Sp. z o.o., ul. Fałata 4/18, 85-309 Bydgoszcz

Wartość złożonej oferty brutto - 2 644,50 zł

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Przyjemska (2014-08-05 13:00:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Przyjemska (2014-08-05 13:00:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Przyjemska (2014-08-05 13:00:35)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"