logo
logo bip
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego „GUSMA” zlokalizowanego w Sa

WZP.6220.29.2014                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 24.07.2014 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego „GUSMA” zlokalizowanego w Sadach przy ul. Ludowej 5, na części działki nr 41/45 (obręb Sady, arkusz nr 1).

Decyzja została wydana na wniosek Zakład Produkcyjny „GUSMA” Juliusz Gustowski, Sady, ul. Ludowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 19.05/2014 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-07-25 10:08:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-07-25 10:08:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:00:16)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"