logo
logo bip
Obw. dot. budowy linii elektroenergetycznej w m. Sierosław

Tarnowo Podgórne, dnia 3 stycznia 2014 roku

WZP.6733.1.2014

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647. tekst jednolity) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 27 grudnia 2013 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Łukasza Budniaczyńskiego pełnomocnika firmy ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz budowie stacji transformatorowej i linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 32/3, 32/6, 35, 32/20, 32/19, 3/1, 3/2 w miejscowości Sierosław.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2014-01-03 13:14:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2014-01-03 13:15:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:30:24)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"