logo
logo bip
Obwieszczenie: dot. budowy linii elektroenergetycznej , na terenie działek o nr 175/2, 175/1, 70/6, 70/12, 56, 69/2 w miejscowości Swadzim

Tarnowo Podgórne, dnia 21 marca 2013 roku

WZP.6733.2.2013

  

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 21 marca 2013 roku została wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie na wniosek Firmy ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szamotuły reprezentowana przez Pana Ryszarda Stasiak w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 175/2, 175/1, 70/6, 70/12 i 56 w miejscowości Swadzim. Wójt Gminy Tarnowo PodgórneTadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2013-03-21 14:50:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2013-03-21 14:50:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Fengler (2013-03-21 14:51:03)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"