logo
logo bip
Obwieszczenie: dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 159, 130/5, 158/15, 253, 160/6, w miejscowości Sady

Tarnowo Podgórne, dnia 26 lutego 2013 roku

WZP.6733.3.2013

  

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 22 lutego 2013 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Roberta Rackowiaka w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych na działkach nr 159, 130/5, 158/15, 253, 160/6 w miejscowości Sady. Wójt Gminy Tarnowo PodgórneTadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2013-02-26 10:41:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2013-02-26 10:41:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Fengler (2013-02-26 10:42:18)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"