logo
logo bip
Obwieszczenie : dot. budowy przedszkola publicznego, na terenie działki nr 128/2 w miejscowości Lusówko.