logo
logo bip

Klauzula informacyjna - Straż Gminna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r., poz. 125), że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym przy ul. Słonecznej 4

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej:iod@tarnowo-podgorne.pl

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych- Straż Gminna”

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

IV. prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

1) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musielak (2019-09-16 11:13:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musielak (2019-09-16 11:13:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-09-16 11:15:08)
Lista wiadomości