logo
logo bip

Klauzula Informacyjna - monitoring Gminy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórnym reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej (art. 9a ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2018.994 t.j).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Straż Gminna w Tarnowie Podgórnym w celu: utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej ( art. 11 ust 2 ustawy o strażach gminnych Dz.U.2018.928 t.j).

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, a następnie podlega on zniszczeniu (§  3.1 Rozp. RM Dz.U.2009.220.1720).

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Gmina Tarnowo Podgórne informuje wszystkich mieszkańców, że Administratorem monitoringu wizyjnego w niżej wymienionych miejscach jest:

Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

ZAKRES MONITORINGU OBEJMUJE:

TARNOWO PODGÓRNE     ul. POZNAŃSKA/SZKOLNA

TARNOWO PODGÓRNE     ul. POZNAŃSKA/ROKIETNICKA

TARNOWO PODGÓRNE     ul. SZKOLNA/WĄSKA

TARNOWO PODGÓRNE     PARK 700N LECIA

PRZEŹMIEROWO ul. RYNKOWA/KOŚCIELNA

PRZEŹMIEROWO TEREN OSIR ul. KOŚCIELNA

PRZEŹMIEROWO ul. ORZECHOWA

PRZEŹMIEROWO ul. RYNKOWA/ RZEMIEŚLNICZA

BARANOWO ul. BUDOWLANYCH

LUSOWO  PLAŻA

LUSOWO  PLAŻA II

TARNOWO PODGÓRNE     ul. POZNAŃSKA- PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZED UG

TARNOWO PODGÓRNE     ul. POZNAŃSKA- PRZED UG  LEWA

TARNOWO PODGÓRNE     ul. POZNAŃSKA- PRZED UG  PRAWA

PRZEŹMIEROWO ul. RYNKOWA- RYNEK OD STRONY ORZECHOWEJ

PRZEŹMIEROWO ul. RYNKOWA- RYNEK OD STRONY RYNKOWEJ

PRZEŹMIEROWO ul. LEŚNA ORLIK

TARNOWO PODGÓRNE ul. POZNAŃSKA/SZKOLNA przejście dla pieszych POZNAŃSKA

TARNOWO PODGÓRNE ul. POZNAŃSKA/SZKOLNA przejście dla pieszych SZKOLNA

PRZEŹMIEROWO ul. RYNKOWA/KOŚCIELNA

PRZEŹMIEROWO ul. Folwarczna - park Kanikowskiego

PRZEŹMIEROWO ul. Folwarczna - park Kanikowskiego

PRZEŹMIEROWO ul. Rynkowa - park Kanikowskiego

PRZEŹMIEROWO ul. Rynkowa - park Kanikowskiego

PRZEŹMIEROWO ul. Rynkowa - park Kanikowskiego

PRZEŹMIEROWO ul. Rynkowa - park Kanikowskiego

LUSÓWKO    świetlica wiejska Lusówko

Lusówko ul. Tarnowska za Admiralską w stronę Rozalina

Lusówko ul. Tarnowska za Grabowa rondo przy Dino

Uwaga:  kamery monitoringu wizyjnego obejmuje obszar w zasięgu w/w kamer.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Mleczak (2019-04-02 10:38:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Mleczak (2019-04-02 10:38:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-06-28 12:46:23)
Lista wiadomości