logo
logo bip

Klauzula Informacyjna - udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1)          administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta;

2)          kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl  

3)          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10)

4)         Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5)          Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat, zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz do celów archiwalnych.

7)          posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

8)          ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)          podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

10)        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Mleczak (2019-04-01 17:50:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Mleczak (2019-04-01 17:50:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-06-28 12:46:34)
Lista wiadomości