logo
logo bip
Pomoc publiczna
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2018

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.

Wykaz Wydziału Podatków Lokalnych

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 

Wykaz Wydziału Obsługi Księgowej

Wykaz Wydziału Podatków Lokalnych

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musielak (2019-05-28 10:00:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musielak (2019-05-28 10:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-05-31 13:06:15)
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2017

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej.

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 

Wykaz nr 3

Wykaz nr 4

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musielak (2019-05-28 09:38:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musielak (2019-05-28 09:46:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-05-28 10:22:14)
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-05-31 10:03:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-05-31 10:04:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Izabela Kaczmarek (2018-05-30 11:49:09)
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2014
Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2015

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2013

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

 

Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz należności umorzonych i rozłożonych na raty w 2012 r.
treść dokumentu
Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2012

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis - 2012 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

 

Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2011.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2011, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2010.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej -za 2010 rok

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - IV kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - III kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - II kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - I kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis - 2010 rok

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach śwaidczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010,  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2009.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - I kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - II kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - III kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - IV kwartał

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - 2009 rok

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis - 2009 rok

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach śwaidczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2009 udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2009,  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2008.
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - I kwartał
 
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - II kwartał
 
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - III kwartał
 
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - IV kwartał
 
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2007.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w udzielono pomocy publicznej
Osoba odpowiedzialna za: