logo
logo bip
Uchwała Nr SO- 0957/31/19/2019 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2029.

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:18:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:20:01)
Uchwała Nr SO- 0952/31/19/2019 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2020 rok.

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:15:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:15:57)
Uchwała Nr SO-0951/75/19/D/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Tarnowo Podgórne.

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:11:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:11:09)
Uchwała Nr SO-0950/56/19/2019 w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu.

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-10-17 09:27:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-10-17 09:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:06:40)
Uchwała Nr SO-0953/22/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonbania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Gminy Tarnowo Podgórne

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Piekarski (2019-09-17 13:24:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Piekarski (2019-09-17 13:28:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:06:30)
Uchwała Nr SO-0954/46/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2018

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Piekarski (2019-04-30 10:02:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Piekarski (2019-04-30 10:02:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-12-11 11:06:20)
Uchwała Nr SO-0951/21/19/'P/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórn

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-01-21 14:08:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-01-21 14:08:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-01-21 14:11:07)
Uchwała Nr SO- 0951/17/19/D/2019 w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-01-21 13:59:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-01-21 14:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-01-21 14:02:45)
Uchwała Nr SO- 0957/39/19/2018 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:16:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:16:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:16:51)
Uchwała Nr SO- 0952/39/19/2018 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2019 rok.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:14:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:14:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:14:08)
Uchwała Nr SO- 0951/75/19/D/2018 w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:10:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:10:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2018-12-19 10:11:31)
Uchwałą Nr SO.-0950/58/19/2018 w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2018-09-25 08:58:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2018-09-25 08:58:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2018-09-25 08:58:10)
Uchwałą Nr SO.-0953/12/19/2018 wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2018-09-18 10:24:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2018-09-18 10:24:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2018-09-18 10:25:14)
Uchwała Nr SO-0954/27/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jst
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2018-04-24 08:14:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2018-04-24 08:14:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2018-04-24 08:14:59)
Uchwała Nr SO-0951/54/P/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2018-02-12 15:39:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2018-02-12 15:39:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2018-02-12 15:39:03)
Uchwała Nr SO-0951/44/D/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Tarnowo Podgórne deficytu budżetu w roku 2018
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2018-02-12 15:34:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2018-02-12 15:34:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2018-02-12 15:35:47)
Uchwała Nr SO-0952/47/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:28:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:28:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:28:37)
Uchwała Nr SO-0957/47/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:23:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:24:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:25:37)
Uchwała Nr SO-0951/87/D/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:20:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2017-12-14 08:20:26)
Uchwała Nr SO.-0953/9/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2017-09-01 11:08:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2017-09-01 11:08:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2017-09-01 11:08:17)
Uchwała Nr 0954/34/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-04-20 08:58:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-04-20 08:59:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2017-04-20 09:02:46)
Uchwała Nr SO-0951/27/P/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-01-19 13:35:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-01-19 13:35:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2017-01-19 13:35:53)
Uchwała Nr SO-0951/24/D/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2017-01-19 13:33:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2017-01-19 13:39:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2017-01-19 13:39:25)
Uchwała Nr SO-0951/66/19/D/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:35:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:35:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:35:53)
Uchwała Nr SO-0952/27/19/2015 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2017 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:28:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:28:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:31:06)
Uchwała SO-0957/27/19/2016 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:25:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:25:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-12-28 14:32:48)
Uchwała Nr SO.-0954/29/20/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2015
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-04-26 14:55:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-04-26 14:55:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-04-26 14:56:15)
Uchwała Nr SO-0951/31/P/20/2016 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-01-28 14:55:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-01-28 14:55:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-01-28 14:55:02)
Uchwała Nr SO-0951/24/D/20/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2016-01-28 14:53:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2016-01-28 14:53:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2016-01-28 14:53:17)
Uchwała SO-0957/32/20/2015 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2015 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:09:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:09:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:09:09)
Uchwała Nr SO-0952/32/20/2015 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2016 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:05:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:05:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:05:55)
Uchwała Nr SO-0951/65/D/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:01:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:01:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-12-14 14:02:34)
Uchwała Nr SO-0954/45/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2014
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2015-05-29 08:29:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-05-29 08:29:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-05-29 08:34:30)
Uchwała Nr SO-0951/35/D/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Tarnowo Podgórne deficytu budżetu
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2015-04-28 10:03:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-04-28 10:04:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-04-28 10:04:21)
Uchwała Nr SO-0951/18/P/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2015-02-10 13:33:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-02-10 13:34:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-04-28 09:59:26)
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2015 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2014-12-18 14:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2014-12-18 14:45:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-12-18 14:45:10)
Uchwałą w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2015 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2014-12-18 14:41:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2014-12-18 14:42:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-12-18 14:42:54)
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Tarnowo Podgórne za rok 2013
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2014-05-05 17:38:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2014-05-05 17:38:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-05-05 17:38:52)
Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Tarnowo Podgórne deficytu budżetu
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2014-05-05 17:34:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2014-05-05 17:34:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-05-05 17:36:27)
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2014-01-30 13:11:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2014-01-30 13:13:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-01-30 13:13:21)
Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2014 rok
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-01-03 12:35:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-01-03 12:35:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-01-30 13:09:04)
Opinia o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść opiniii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-01-03 12:32:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-01-03 12:32:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-01-30 13:08:36)
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy tarnowo Podgórne przedstawionego w uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-04-16 08:10:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-04-16 08:10:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2013-04-16 08:10:41)
Opinia o prawidłowości planowanej długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-02-14 13:47:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-02-14 13:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2013-02-14 13:48:00)
Opinia o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treśc opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2012-12-28 08:31:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2012-12-28 08:31:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2012-12-28 08:33:53)
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2012-05-02 09:11:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2012-05-02 09:11:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2012-05-02 09:11:47)
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 lutego 2012 r.
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2012-02-09 12:56:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2012-02-09 12:58:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2012-02-09 13:00:52)
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2012-01-05 10:52:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2012-01-05 10:52:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2012-01-05 10:53:16)
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
Treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2011-02-01 08:46:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2011-02-01 08:46:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2012-01-05 10:53:42)
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
Treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2011-02-01 08:42:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2011-02-01 08:42:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-02-01 08:44:38)