logo
logo bip
Uchwała Nr SO-0950/56/19/2019 w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-10-17 09:27:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-10-17 09:27:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-10-17 09:27:32)
Uchwała Nr SO-0953/22/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonbania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Gminy Tarnowo Podgórne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Piekarski (2019-09-17 13:24:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Piekarski (2019-09-17 13:28:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Piekarski (2019-09-17 13:28:24)
Uchwała Nr SO-0954/46/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Piekarski (2019-04-30 10:02:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Piekarski (2019-04-30 10:02:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Piekarski (2019-04-30 10:05:34)
Uchwała Nr SO-0951/21/19/'P/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórn
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO- 0951/17/19/D/2019 w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO- 0957/39/19/2018 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO- 0952/39/19/2018 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2019 rok.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO- 0951/75/19/D/2018 w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwałą Nr SO.-0950/58/19/2018 w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu.
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwałą Nr SO.-0953/12/19/2018 wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0954/27/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jst
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/54/P/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/44/D/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Tarnowo Podgórne deficytu budżetu w roku 2018
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0952/47/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0957/47/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/87/D/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO.-0953/9/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr 0954/34/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/27/P/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/24/D/19/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/66/19/D/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0952/27/19/2015 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2017 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała SO-0957/27/19/2016 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO.-0954/29/20/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2015
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/31/P/20/2016 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/24/D/20/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała SO-0957/32/20/2015 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2015 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0952/32/20/2015 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2016 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/65/D/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0954/45/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2014
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/35/D/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Tarnowo Podgórne deficytu budżetu
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała Nr SO-0951/18/P/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2015 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Uchwałą w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2015 rok
treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Tarnowo Podgórne za rok 2013
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Tarnowo Podgórne deficytu budżetu
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2014 rok
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść opiniii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy tarnowo Podgórne przedstawionego w uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o prawidłowości planowanej długu Gminy Tarnowo Podgórne
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treśc opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 lutego 2012 r.
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne
Treść opinii
Osoba odpowiedzialna za:
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowo Podgórne
Treść opinii
Osoba odpowiedzialna za: