logo
logo bip
Dług publiczny
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-10-21 17:20:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-10-21 17:21:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-10-21 17:21:37)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-07-22 14:30:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-07-22 14:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-10-21 17:21:24)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-04-19 09:04:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-04-19 09:04:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
Treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
treśc sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń do 30 czerwca roku 2009
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń do 31 grudnia roku 2009
treść sprawozdania
Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń do 30 września roku 2009

treść sprawozdania

Osoba odpowiedzialna za:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń do 31 grudnia roku 2008

treść sprawozdania

Osoba odpowiedzialna za: