logo
logo bip
Wydział Infrastruktury Drogowej - WID
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
e-mail: wid@tarnowo-podgorne.pl
 Kierownik wydziału - Maciej Falbierski tel.61  8959-249
Inspektor ds utrzymania dróg  - Magdalena Górska tel. 61  8959-210
Inspektor ds inwestycji komunalnych - Katarzyna Rajmann-Trelka tel. 61 8959 250
Inspektor ds zajęcia pasa drogowego - Agnieszka Majorczyk tel. 61 8959 221
Inspektor ds inwestycji drogowych, energetycznych i oświetleniowych - Agata Nowak-Hamrol tel. 61 8959 292
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2011-01-12 09:22:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2011-01-12 09:22:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-12-21 11:46:21)