logo
logo bip
Dostęp do pozostałych informacji publicznych
dostęp do pozostałych informacji publicznych
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
  • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
  • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy ;

Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze umożliwienia wstępu na posiedzenia rady gminy i jej komisji.

Terminy posiedzeń rady i komisji umieszczone są na stronie gminy w:

 Plan pracy Rady na 2009 rok

 Terminy posiedzeń Komisji

  Najbliższa sesja

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-07-03 15:19:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2003-07-11 11:49:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Błoch (2009-08-25 15:00:41)