logo
logo bip

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta;

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku  na podstawie    przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia  6 września 2001 r.   (Dz.U.2016.1764 j.t. z dnia 2016.10.26)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat , zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz do celów archiwalnych itd.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2018-05-30 13:04:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2018-05-30 13:04:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-05-29 15:02:15)