logo
logo bip
Program medyczno-rehabilitacyjny dedykowany seniorom - 2017 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację programu medyczno-rehabilitacyjnego dedykowanego seniorom w 2017 r.

- Zaporszenie

- Formularz ofertowy

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia realizatora programu medyczno-rehabilitacyjnego dedykowanego seniorom - mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne wybrano ofertę złożoną przez OTIMEDICA Sp. z o.o.