logo
logo bip
Badanie videodermatoskopowe skóry - 2017 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badań videodermatoskopowych skóry mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

- treść zaproszenia

- Formularz ofertowy

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia realizatora badań videodermatoskopowych skóry wśród mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne wybrano ofertę złożoną przez MED-LUX Sp. z o.o.