logo
logo bip

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie budowy drogi gminnej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowie kanalizacji deszczowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie