logo
logo bip

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, iż:

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z opinią Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Poznaniu.

Aktualizacja wskazanego powyżej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tarnowo Podgórne dostępna jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (budynek B) pok. 17

aktualizacja PGN

załącznik nr  1 do PGN

załącznik nr 5 do PGN

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2017-03-01 13:52:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2017-03-01 13:52:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2017-03-01 13:52:18)