logo
logo bip
Lista wiadomości
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wytwarzania (odlewania) elementów ołowianych związanych z produkcją akumulatorów oraz rozbudowy istniejącej części administracyjno-socjalnej na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 7/1 i 6/2 w miejscowości Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne.