logo
logo bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

      Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym uruchomił Elektroniczną  Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza MSWiA

Metoda dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym:

1.      Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej – sposób  umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

1.      sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

·         .doc (Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/2003)

·         .rtf - Rich Text Format

·         .txt – dokument tekstowy

·         .odt – dokument tekstowy w formacie OpenDocument

·         .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .tif, .tiff, .png, .svg, .swd, .dwg, .shp – pliki graficzne

·         .pdf – wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi

·         .zip, .tar, .gz, .rar – pliki skompresowane

·         .dbf – pliki bazodanowe

2.      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),

3.      opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

4.      wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2008-05-08 10:23:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2008-05-13 12:52:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2010-12-20 09:59:53)