logo
logo bip
Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Realizuje cele wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze określone przepisami prawa oświatowego oraz zawarte w Statucie Szkoły.

Nauka prowadzona jest w cyklu sześcioletnim i czteroletnim, na wydziale instrumentalnym ze specjalnością gry fortepianie, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli, gitarze, perkusji, flecie, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, puzonie i tubie. Równolegle z indywidualną nauką gry na instrumentach uczniowie rozwijają umiejętność muzykowania zespołowego poprzez grę w zespołach kameralnych oraz udział w chórze szkolnym, a także poszerzają swoją wiedzę na lekcjach teoretycznych. Zajęcia te są zróżnicowane ze względu na klasę oraz cykl nauczania. Ukończenie szkoły muzycznej I stopnia pozwala zainteresowanemu na kontynuowanie dalszego kształcenia muzycznego oraz przygotowuje do muzykowania zespołowego i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-29 11:56:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-29 11:56:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Nowak (2019-07-12 10:40:07)