logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje
Dyrektor: Małgorzata Szabłowska – tel. 502 324 428
mail: m.szablowska@interia.pl
Rada Rodziców: Przewodnicząca – Agnieszka Kostrzewa
Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu w Lusowie
 
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-22 13:19:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-22 13:19:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 17:51:17)