logo
logo bip
Rejestry

Lp.

Rodzaj rejestru

Gdzie szukać?

Kontakt

1.

Rejestr zarządzeń dyrektora

Sekretariat Dyrektora

ul. Klonowa 15

pokój nr 12A

61 652 71 20

2.

Rejestr upoważnień

j.w

j.w

3.

Rejestr skarg i wniosków

j.w

j.w

4.

Rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczycieli

j.w

j.w

5.

Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych

j.w

j.w

6.

Rejestr zamówień publicznych

j.w

j.w

7.

Rejestr dzieci posiadających opinię orzeczenia Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

j.w

j.w

8.

Rejestr wypadków dzieci

j.w

j.w

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 10:37:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 10:37:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 10:37:23)