logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: Mariola Auguścik – tel. 516 175 599

Rada Rodziców: Przewodnicząca – Joanna Goździerska

Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu w Baranowie

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-22 13:36:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-22 13:36:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Zbierska (2020-01-21 16:41:35)