logo
logo bip

Wartość księgozbiorów                           -    810 491.-
Wartość księgowa środków trwałych   -   217 834.-

/stan na 31.12.2013  -  wraz z Filiami/