logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 30.06.2009 r.

BOP. 3412-47/09

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remonty dróg tłuczniem

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty dróg tłuczniem.

Najkorzystniejszą ofertami okazała się oferta złożona przez firmę:

 

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek

ul. Szarych Szeregów 25

63-000  Środa Wlkp.

w cenie 163.327,50 zł brutto.

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu:

                        - druk. ZP-12

                        - druk. ZP-21

Pobierz: druki