logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 listopada 2010 r.

BOP.3412-82/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż Jeziora Lusowskiego

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 22 listopada 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż Jeziora Lusowskiego.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

MATT s.c.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tarnowo Podgórne

w cenie 385.647,59  zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informacje o odrzuceniu oferty załączamy druk ZP-19

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29 listopada 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki