logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 lipca 2009 r.

BOP. 3412-52/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na poprawę dostępności

do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę

obwodnicy Tarnowa Podgórnego

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 23 lipca 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na poprawę dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070   Palędzie

w cenie 11.692.317,53 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki