logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 21 grudnia 2010 r.

BOP. 3411-87/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

         Informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą oferta okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4

62-080  Tarnowo Podgórne

w cenie 747.705,84 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

           

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 1a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21 grudnia 2010 r.

 

W załączeniu:

                        - druk ZP-12

                        - druk ZP-21

Pobierz: druki