logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 sierpnia 2010 r.

BOP.3412-60/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kurtyn aluminiowych do Szkoły Podstawowej

w Tarnowie Podgórnym.

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kurtyn aluminiowych do Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

ALU - IDEAL Sp. z o.o.

Wierzchosławice 37A

88-140   Gniewkowo

w cenie 120.779,78 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23 sierpnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki