logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 grudnia 2009 r.

BOP. 3411-108/08

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie

dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

         Informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna

TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4

62-080   Tarnowo Podgórne

w cenie 727.808,88 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki