logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 czerwca 2011 r.

 

 

BOP. 271.40.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

W części I:

JAGABUDEX - PROJEKT

Ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

Cena oferty: 3.850,00 zł brutto

W części II:

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Osiedle Leśna 2d/24

62-028 Koziegłowy

Cena oferty: 4.890,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
14.06.2011 r.

Załącznik nr 1