logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 stycznia 2010 r.

BOP. 3412-107/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu

wraz z placem zabaw na os. Rubinowym w Baranowie

 

 

 

         Informuję, że w dniu 11 stycznia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowa-nie terenu zieleni wraz z placem zabaw na os. Rubinowym w Baranowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Kształtowania Zieleni „GARDENS"

Grzegorz Sobolewski

Promnice ul. Południowa 73

62-005   Owińska

w cenie 100.381,60 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki