logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 lutego 2010 r.

BOP. 3412-02/10

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę

ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - etap III

 

 

 

         Informuje, że w dniu 08 lutego 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - etap III.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800  Pruszków

w cenie 4.936.037,96 zł brutto.

 

Wybrano ofertę  najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki