logo
logo bip
08/10/2009 Wynik - Usługi telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do interneru wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 9 październik 2009 r.

BOP. 3411-71/09

OGŁOSZENIE

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 8 października 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

PTK Centertel Sp. z o.o.

01-230 Warszawa,

ul. Skierniewicka 10 A

według poniżej podanych cen jednostkowych brutto:

Poz.1- 18 141,14 zł

Poz.2- 135,42 zł

Poz.3-  28,06 zł

Poz.4- 14,64 zł

Poz.5-  47,58 zł

Poz.6.- 0,27 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą nie podlegającą odrzuceniu.

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21