logo
logo bip
06.08.2009 Wynik-budowa kanalizacji deszczowej ul.Sojowej w Wysogotowie

Tarnowo Podgórne, dnia 6 sierpnia 2009 r.

BOP. 3412-58/09

   

OGŁOSZENIE

   

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę

kanalizacji deszczowej ul. Sojowej w Wysogotowie

   

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 5 sierpnia 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej ul. Sojowej w Wysogotowie.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

Zakład Budowlano-Montażowy

„Nowo-instal-Bud” s.c.Paweł i Michał Świergiel

64-300 Nowy TomyślUl. Półwiejska 23 

w cenie 230.014,07 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

  

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21