logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 02 listopada 2009 r.

BOP. 3412-84/09

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku

gospodarczego z garażem w Tarnowie Podgórnym

przy ul. Poznańskiej 96

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 02 listopada 2009 r., zostało rozstrzygnięte, postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku gospodarczego z garażem w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 96.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

P.H.U.  KOMES Marek Kinalski

ul. Nowodworska 97/31

54-438   Wrocław

w cenie 21.468,22 zł brutto.

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki