logo
logo bip
Unieważnienie - świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych
 

Tarnowo Podgórne, dnia 14.08.2009 r.

BOP. 3411-68/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 14 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załącznik:

Druk ZP-12

Druk ZP-21