logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 grudnia 2009 r.

BOP. 3411-85/09

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie prac

pielęgnacyjnych i sanitarnych, korekty koron oraz wycinki drzew

w pomnikowej alei lipowo-jesionowej w Lusowie

 

 

 

 

 

          Informuję, że w dniu 15 grudnia 2009 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7  zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i sanitarnych, korekty koron oraz wycinki drzew
w pomnikowej alei lipowo-jesionowej w Lusowie.

Postępowanie obarczone jest wadą  uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy - minął termin związania ofertą oraz zmienia się zakres przedmiotu zamówienia.