logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 października 2010 r.

BOP.3412-80/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac zabezpieczających kotłownie przy Szkole

Podstawowej w Lusówku przed napływem wody deszczowej

 

 

 

 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 27 października 2010 r. unieważniłem postępowanie na wykonanie prac zabezpieczających kotłownie przy Szkole Podstawowej w Lusówku przed napływem wody deszczowej.

 

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.