logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 lipca 2010 r.

BOP.3412-46/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy

Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 15 lipca 2010 r. unieważniłem postępowanie na remont
i modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.