logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 września 2018 r.

WOP.271.66.2018

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 17 września 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 92 w rejonie Hotelu INTER.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.