logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZP.271.45.2012

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku komunalnego w Sierosławiu przy ulicy Dworskiej 3 wraz z robotami towarzyszącymi


Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 17 sierpnia br. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku komunalnego w Sierosławiu przy ulicy Dworskiej 3 wraz z robotami towarzyszącymi.
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Unieważnienie