logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 maja 2018 r.

WOP.271.20.2018

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 16 maja 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem i montaż zabudowy kontenerowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.