logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16.02.2011 r.

BOP.271.11.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                   w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu
                   majątkowego gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 16 lutego 2011 r. unieważniłam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Tarnowo Podgórne.

 

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.