logo
logo bip
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 września 2011 r.

BOP. 271.64.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek

i wniesienie do piwnicy dwóch pomostów pływających z polietylenu

 

 

 

          Informuje, że w dniu 16 września 2011 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek i wniesienie do piwnicy dwóch pomostów pływających z polietylenu.

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.