logo
logo bip

 

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 grudnia 2017 r.

WOP. 271.57.2017

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 12 grudnia 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.